اطلاعات فست فود ماه

ساعت سرویس دهی : از ساعت 10:00 تا ساعت 23:00

بلوار مدرس. خیابان فدک. نبش کوچه 2

تلفن : 37272626 موبایل : 09223502139

درباره فست فود ماه